Fate/Grand Order Memories Ⅰ

Fate/Grand Order Memories Ⅰ

No.893
Fate/Grand Order Memories Ⅰ
Fate/Grand Order Memories I
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。
Fate Grand Order Memories I.png
画师 NOCO
稀有度 4星.png Cost 9
HP 100 ATK 100
持有技能
经验增加.png

关卡通关时获得的御主经验增加50

解说 日文

被鲜艳色彩点缀的人理修复之旅。
已然遥远的那些日子,在色彩中苏醒——

出场角色 显示位置
1. 莱昂纳多·达·芬奇 ・ 2. 罗玛尼·阿其曼